Zaalvoetbal in Veendam

Weetjes & Regels

Weetjes & Regels
KEEPER – TERUGSPEELBALLEN

In onderstaande pdf zijn een aantal situaties geschetst van terugspeelballen naar keepers en wat daarvan eventueel de gevolgen zouden zijn. Een aantal zullen waarschijnlijk vanzelfsprekend zijn, maar altijd even goed om af en toe eens door te nemen:
GELE EN RODE KAARTEN TIJDENS DE WEDSTRIJD

  Gele kaart is 2 minuten op de kruk
 • Tijd gaat in als de scheids fluit voor het vervolg van de wedstrijd en de speler op de kruk zit.
 • Fluit de scheids voor het vervolg van de wedstrijd maar zit de speler niet op de kruk, gaan de 2 minuten tijd pas in als hij op de kruk heeft plaats genomen.
 • Speler mag in de tussentijd niet van de kruk.
 • Speler mag weer in het veld als de 2 minuten om zijn OF als de tegenstander scoort.
  Beide teams tegelijk een gele kaart
 • Als in beide teams een speler tegelijk een gele kaart krijgt, mogen de spelers er pas weer in als de volle 2 minuten voorbij zijn. (Als er gescoord wordt door één van beide teams, mag GEEN van de spelers terug het veld in.)
  2 spelers van één team (tegelijk) een gele kaart
 • Als in hetzelfde team 2 spelers tegelijk een gele kaart krijgen, mogen de spelers er pas weer in als de volle 2 minuten voorbij zijn. (Als er gescoord wordt door één van beide teams, mag GEEN nieuwe spelers terug het veld in.)
 • Als er al een speler op de strafkruk zit, en een medespeler krijgt ook geel, dan neemt deze plaats op de andere kruk. Per tegendoelpunt tegenstander mag er weer 1 speler in.
  2x geel voor een speler is rood. (5 minuten straf)
 • Speler mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd. En is ook geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd.
 • Speler moet naar de kleedkamer of naar de tribune.
 • Tijd gaat in als de scheidsrechter voor het vervolg van de wedstrijd fluit.
 • Er mag pas weer een andere speler in het veld als de 5 minuten om zijn OF als de tegenstander scoort.
  Directe rode kaart. (5 minuten straf)
 • Speler mag niet meer deelnemen aan de wedstrijd.
 • Speler moet naar de kleedkamer of naar de tribune.
 • Tijd gaat in als de scheidsrechter voor het vervolg van de wedstrijd fluit.
 • Er mag pas weer een andere speler in het veld als de 5 minuten om zijn OF als de tegenstander scoort.
  Beide teams tegelijk rode gele kaart
 • Als tegelijk aan beide teams een speler een rode kaart krijgt, mogen er pas weer spelers in als de 5 minuten voorbij zijn. (Als er gescoord wordt door één van beide teams, mag GEEN van de spelers terug het veld in.)
  2 spelers van één team (tegelijk) een rode kaart
 • Als in hetzelfde team 2 spelers tegelijk een rode kaart krijgen, mogen de spelers er pas weer in als de volle 5 minuten voorbij zijn. (Als er gescoord wordt door één van beide teams, mag GEEN van de spelers terug het veld in.)
 • Als er al een speler rood heeft gehad, en een medespeler krijgt ook rood binnen de 5 minuten van de eerste rode kaart, dan mag per tegendoelpunt van de tegenstander pas weer 1 nieuwe speler in het veld.
  Schorsingen
 • 3 gele kaarten aan een speler in één seizoen is een wedstrijd schorsing, daarna elke tweede gele kaart.
 • Schorsingen worden meegenomen naar een nieuw seizoen.
Een geschorste speler, zowel door gele kaarten als een rode kaart, mag bij de geschorste wedstrijd uiteraard niet deelnemen aan de wedstrijd, maar mag ook niet een andere functie binnen het team hebben, zoals coach of vlaggenist. Op de tribune mag de geschorste speler wel plaatsnemen.SCHORSINGEN

  Schorsingen d.m.v. gele kaart
 • De gele kaarten zullen op de site per poule worden bijgehouden.
 • Indien een speler geschorst is, kan men dat boven de uitslagen en stand vinden bij de betreffende poule waar de speler in speelt. Zie:

 • Indien een speler in de laatste wedstrijd van het seizoen een gele kaart pakt, welke zou leiden tot een schorsing, blijft de schorsing staan voor het nieuwe seizoen.
 • Voor het volgende seizoen zal de teller qua gele kaarten voor alle spelers weer op 0 beginnen.
 • De 2 minuten straftijd in een wedstrijd blijft gewoon staan, zoals dit de afgelopen seizoenen ook zo was. zie voor meer info ook: Gele en Rode kaarten tijdens de wedstrijd
  Schorsingen d.m.v. rode kaart
 • Rode kaarten worden ook dit seizoen nog steeds apart behandeld door de strafcommissie of indien nodig door de KNVB. Een speler krijgt bericht over hoeveel wedstrijden schorsing de rode kaart heeft opgeleverd. (Deze schorsing is dus niet te vinden op de site. Dit geldt alleen voor gele kaarten.)
 • Indien een speler 2x geel krijgt in 1 wedstrijd, is dit dus rood en volgt sowieso 1 wedstrijd schorsing (+ eventueel meer, indien de strafcommissie of KNVB dat beslissen) de 2 gele kaarten worden ook nog eens opgeteld bij het totaal aantal gele kaarten die een speler eventueel al heeft ontvangen. Indien deze 2 gele kaarten ook een schorsing zouden opleveren in het totaal aantal gele kaarten, komt deze wedstrijd schorsing er ook nog bovenop.
 • De 5 minuten straftijd in een wedstrijd blijft gewoon staan, zoals dit de afgelopen seizoenen ook zo was. zie voor meer info ook: Gele en Rode kaarten tijdens de wedstrijd.
Een geschorste speler, zowel door gele kaarten als een rode kaart, mag bij de geschorste wedstrijd uiteraard niet deelnemen aan de wedstrijd, maar mag ook niet een andere functie binnen het team hebben, zoals coach of vlaggenist. Op de tribune mag de geschorste speler wel plaatsnemen.